ContactListUpdates (ContactListUpdates)

ContactListUpdates (ContactListUpdates) آخرین بروزرسانی پنجشنبه 20 آذر 1399 09:34

Loading

متد ContactListUpdates

از طریق این متد می توانید برای sync کردن مخاطبین خود استفاده نمایید.

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
UserNameString الزامینام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordString الزامیرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
ContactGroupIDLong الزامیکد گروه مخاطبین

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObject

نمونه کد

Loading
هنوز نمونه کدی برای این متد تعریف نشده است