CourseGroupCreate (CourseGroupCreate)

CourseGroupCreate (CourseGroupCreate) آخرین بروزرسانی پنجشنبه 20 آذر 1399 10:09

Loading

متد CourseGroupCreate

از طریق این متد می توانید یک گروه برنامه ارسال دوره ای هوشمند را ایجاد نمایید.

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
UserNameString الزامینام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordString الزامیرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
TitleString الزامیعنوان

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObject

نمونه کد

Loading
هنوز نمونه کدی برای این متد تعریف نشده است