مستندات وب سرویس

مستندات وب سرویس و API

مستندات وب سرویس و API پیامک آموت با ارائه متغیر های اتصال به سامانه به همراه نمونه کد 14 زبان برنامه نویسی به شما کمک می کند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن وب‌سایت و نرم افزار خود را به پیامک مجهز کنید.