نحوه استفاده از وب سرویس در پروژه های دات نت

NET Framework

Loading

نحوه ی اضافه کردن وب سرویس به پروژه های Framework

گام اول

ابتدا در پنجره Solution Explorer و در پروژه مورد نظر خود مطابق با عکس زیر بر روی گزینه References راست کلیک کرده و سپس گزینه Add Service Referenceرا کلیک نمایید.


گام دوم

در این پنجره در کادر Address: آدرس ذیل را وارد نمایید

سپس دکمه Go را کلیک کرده و از اتصال وب سرویس مطمئن شوید.

سپس در کادر Namespace نام SMS را وارد نمایید.

در انتها بر روی دکمه OK کلیک نمایید.


گام سوم

بعد از افزودن وب سرویس به پروژه در فایل کانفیگ پروژه (web.config یا app.config) کانفیگ وب سرویس مطابق عکس ذیل ثبت شده است.

لازم است یک binding name ترجیجا از نوع Soap12 را در گام بعد استفاده نمایید

نکته

اگر پروژه شما بصورت چند لایه و دارای پروژه های متعددی هست می توانید وب سرویس را در هر پروژه ای که میخواهید به آن اضافه کنید ولی لازم است که کانفیگها در فایل کانفیگ پروژه نهایی (اینترفیس) نیز اضافه شوند.


گام چهارم

از کلاس وب سرویس بصورت زیر استفاده نمایید

var client = new SMS.WebService2SoapClient("WebService2Soap12");

NET Core

Loading

نحوه ی اضافه کردن وب سرویس به پروژه های Core

گام اول

ابتدا در پنجره Solution Explorer و در پروژه مورد نظر خود مطابق با عکس زیر بر روی گزینه Connected Services راست کلیک کرده و سپس گزینه Manage Connected Serviceرا کلیک نمایید.


گام دوم

در پنجره باز شده گزینه Microsoft WCF Web Service Reference Provider را کلیک نمایید


گام سوم

در این پنجره در کادر URI آدرس ذیل را وارد نمایید

سپس دکمه Go را کلیک کرده و از اتصال وب سرویس مطمئن شوید.

سپس در کادر Namespace نام SMS را وارد نمایید.

در انتها بر روی دکمه Finish کلیک نمایید.


گام چهارم

از کلاس وب سرویس بصورت زیر استفاده نمایید

var client = new SMS.WebService2SoapClient(
SMS.WebService2SoapClient.EndpointConfiguration.WebService2Soap12,
"https://portal.amootsms.com/webservice2.asmx");