دریافت آدرس های انتقال پیامهای دریافتی (RelayRecieveMessageList)

دریافت آدرس های انتقال پیامهای دریافتی (RelayRecieveMessageList) آخرین بروزرسانی پنجشنبه 20 آذر 1399 11:34

Loading

متد RelayRecieveMessageList

از طریق این متد می توانید لیست آدرسهای "انتقال پیامهای دریافتی" را دریافت نمایید.

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
UserNameString الزامینام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordString الزامیرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObject

نمونه کد

Loading
هنوز نمونه کدی برای این متد تعریف نشده است