دریافت اطلاعات مخاطب (ContactGet)

دریافت اطلاعات مخاطب (ContactGet) آخرین بروزرسانی پنجشنبه 20 آذر 1399 09:27

Loading

متد ContactGet

از طریق این متد می توانید اطلاعات مربوط به مخاطب خود را از پنل کاربری خود دریافت نمایید.

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
UserNameString الزامینام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordString الزامیرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
ContactIDLong الزامیکد مخاطب

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObject

نمونه کد

Loading
هنوز نمونه کدی برای این متد تعریف نشده است