دریافت لیست مخاطبین گروه (ContactList)

دریافت لیست مخاطبین گروه (ContactList) آخرین بروزرسانی پنجشنبه 20 آذر 1399 09:32

Loading

متد ContactList

از طریق این متد می توانید با وارد کردن اطلاعات گروه ، مخاطبین موجود در آن گروه بندی را دریافت نمایید .

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
UserNameString الزامینام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordString الزامیرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
ContactGroupIDLong الزامیکد گروه مخاطبین

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObject

نمونه کد

Loading
هنوز نمونه کدی برای این متد تعریف نشده است