ارسال از طریق بانک اطلاعاتی (SendBank)

ارسال از طریق بانک اطلاعاتی (SendBank) آخرین بروزرسانی پنجشنبه 20 آذر 1399 13:43

Loading

متد SendBank

از طریق این متد می توانید پیامک های خود را با استفاده از بانک های اطلاعاتی موجود در سامانه ارسال نمایید.

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
UserNameString الزامینام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordString الزامیرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
SendDateTimeObject الزامیزمان ارسال پیامک
SMSMessageTextString الزامیمتن پیامک
LineNumberString الزامیشماره خط
BankIDLong الزامیکد بانک اطلاعاتی
OrderTypeString الزامیترتیب انتخاب
Sequential = 0, Random = 1,
FromRowInt الزامیاز ردیف
CountInt الزامیتعداد

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObject

نمونه کد

Loading
هنوز نمونه کدی برای این متد تعریف نشده است