دریافت دلیوری پیامک (GetDelivery)

دریافت دلیوری پیامک (GetDelivery) آخرین بروزرسانی پنجشنبه 20 آذر 1399 10:35

Loading

متد GetDelivery

از طریق این متد می توانید وضعیت دلیوری (گزارش تحویل) پیامک ارسال شده خود را دریافت نمایید.

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
UserNameString الزامینام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordString الزامیرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
MessageIDLong الزامیکد پیامک

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObject

نمونه کد

Loading
هنوز نمونه کدی برای این متد تعریف نشده است