فعال کردن برنامه ارسال هوشمند دوره ای (CourseSetActive)

فعال کردن برنامه ارسال هوشمند دوره ای (CourseSetActive) آخرین بروزرسانی پنجشنبه 20 آذر 1399 10:27

Loading

متد CourseSetActive

از طریق این متد می توانید یک برنامه ارسال دوره ای هوشمند را فعال یا غیرفعال نمایید.

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
UserNameString الزامینام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordString الزامیرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت
CourseIDLong الزامیکد برنامه ارسال دوره ای هوشمند
ActiveBool الزامیفعال بودن

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObject

نمونه کد

Loading
هنوز نمونه کدی برای این متد تعریف نشده است