دریافت لیست گروههای مخاطبین (ContactGroupList)

دریافت لیست گروههای مخاطبین (ContactGroupList) آخرین بروزرسانی پنجشنبه 20 آذر 1399 09:29

Loading

متد ContactGroupList

از طریق این متد می توانید لیست گروههای مخاطبین موجود در دفترچه تلفن دریافت نمائید.

پارامترهای ورودی

Loading
نام نوع توضیحات
UserNameString الزامینام کاربری شما در سامانه پیامک آموت
PasswordString الزامیرمز عبور شما در سامانه پیامک آموت

مقدار خروجی

Loading
نام نوع توضیحات
ReturnValueObject

نمونه کد

Loading
هنوز نمونه کدی برای این متد تعریف نشده است